Skip to content

Privacy verklaring

Studio Noëll is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die verwerkt worden:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Studio Noëll verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Doel van gegevensverwerking
– Het afhandelen en afleveren van jouw betaling
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Het eventueel nog gebruiksvriendelijker maken van de webshop en het aanbod van producten af te stemmen op jouw voorkeuren

Bewaartermijn persoonsgegevens
Studio Noëll doet er alles aan om privacy te bewaken en bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
De gegevens worden niet langer bewaard dan twee jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Studio Noëll verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Studio Noëll een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Studio Noëll blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Studio Noëll gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die Studio Noëll gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de webshop en jouw gebruiksgemak.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Noëll. Dit kan door een verzoek in te dienen door te mailen naar info@studionoell.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Studio Noëll jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Studio Noëll reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens
Studio Noëll neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@studionoell.nl.

Houd mij op de hoogte Leuk is deze hé? Dat dachten er meer! Vul hier je mail in en je krijgt van ons bericht zodra het item weer op voorraad is.